Oferta

Nasza oferta obejmuje szeroko pojęte usługi dźwigowe na terenie woj. zachodniopomorskiego

Wszystkie prace, wchodzące w skład naszej oferty, wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
Dźwigi i podnośniki są poddawane regularnym przeglądom, dzięki temu szanse na jakiekolwiek awarie, występujące podczas realizowania powierzonych zadań są minimalne. Sprzęt posiadaja również aktualne zaświadczenia z Urzędu Dozoru Technicznego.

Zakres oferty:

  • załadunki i rozładunki
  • przestawianie i ustawianie urządzeń
  • montaże konstrukcji stalowych
  • montaże zaplecza budowlanego
  • montaże w budownictwie drogowym
  • montaż billboardów reklamowych

Obszar i zakres działania:

– budownictwo infrastrukturalne
– budownictwo przemysłowe i energetyka
– budowa hal
– wynajem dźwigów
– wynajem żurawi
– wynajem podnośników